Project Description

Vervangen bestrating en keerwanden Station Bergen op Zoom

Van Station Bergen op Zoom verkeren de keerwanden en bestrating is een slechte staat. Tijdens de uitvoering zijn de keerwanden langs spoor 1 vervangen voor nieuwe keerwanden, is de keermuur langs spoor 1 onderhouden en de bestrating vernieuwd. Bij het eilandperron zijn de bestaande keerwanden van spoor 2 & 3 vervangen voor keerwanden model 1980. Daarbij is ook de bestrating vervangen, met geleide lijnen en gevarenzonemarkering conform vigerende regelgeving.

De keermuren zijn onderhouden zodat ze weer jaren kunnen worden gebruikt. Na deze werkzaamheden sluit de bestrating goed aan op de bestaande perronoutillage, abri en trappen. En er is een hellingbaan en trappen aanwezig die voldoen aan de vigerende regelgeving.

Project Details