Project Description

Herstel en conservering liggers en vides middenperron station Haarlem CS

In opdracht van ProRail gaan wij de staalconstructies van de 4 grote onderdoorgangen van Station Haarlem conserveren.

Het middenperron te Haarlem CS maakt onderdeel uit van een monumentaal stationscomplex.

Het samenstel van stationsgebouw, perrons en overkapping vormt het Rijksmonument met monumentennummer 19786. Het middenperron wordt onderlangs gekruist door een aantal kunstwerken, 2 staal-beton bruggen, 2 reizigerstunnels en 2 bagagetunnels, momenteel in gebruik als fietsenstalling, ook alle rijksmonumenten.

Het station Haarlem CS is gebouwd omstreeks 1908, naar ontwerp van D.A.N. Margadant, met kenmerken van de romantisch-herveuze bouwstijl [citaat]. De perronafwerking, naast de granieten afdekbanden die op de perronkeerwanden liggen, bestaat momenteel uit betonnen tegels 30 x 30 cm, maar ter plaatse van genoemde kunstwerken is asfalt op beton aanwezig. De perronafwerking wordt niet vermeld in de omschrijving van het monumentencomplex of in de Cultuurhistorische Waardestelling van het complex.

Onder de perronafwerking van asfalt zijn in het onderliggende beton wel-ijzeren liggers opgenomen, die de draagconstructies vormen van het middenperron. Er is in 2020 onderzoek uitgevoerd naar de conditie van deze liggers ter plaatse van de 6 kunstwerken en naar de vides [voormalige lichtopeningen, in archieftekeningen ook wel “lantaarns” genoemd].

Onderzoek aan het middenperron liet zien, dat de liggers die een deel uitmaken van de kruisende kunstwerken en de vides in een slechte staat zijn. Ze zijn alle bedekt met plakkaten roest, en er is afname van staaldikte ontstaan. Het welijzer delamineert bovendien door de corrosie. De liggers en de vides dienen ontroest en beschermd te worden tegen verdere corrosie. Bovendien dienen de hoeklijnen rondom de vides vervangen te worden. Aan de grensliggers tussen perrons en spoorbakken ter plaatse van de Jansweg en de Kruisweg dient eveneens herstelwerk uitgevoerd te worden, alvorens deze geconserveerd worden.

Na uitvoering van de werkzaamheden zijn de vides en perronconstructies ter plaatse van de kunstwerken over de hierna aangegeven oppervlakken hersteld, geconserveerd en zijn de perrons waterdicht op de juiste hoogte bestraat op een wijze die vanuit oogpunt van monumentenzorg passend is. Vides, grensliggers en perronconstructies zijn vrij van gebreken.

Project Details