MVI Rosarium Noorderpark

Het Rosarium in het Noorderpark in Amsterdam was een een opknapbeurt toe. Naast een complete herinrichting zijn er verschillende oude elementen opgeknapt en hergebruikt. Voor de waterhuishouding is een nieuw drainagesysteen aangelegd en om honden in het rosarium te weren zijn er hondenroosters aangebracht.