Storing en Onderhoud perron Noord-Nederland

Dit project bestaat/bestond uit een 2-tal onderdelen, Storing & Onderhoud.

In de periode oktober 2019 t/m oktober 2021 zijn/waren wij verahwoordelijk voor het oplossen van alle voorkomende storingen in de regio Randstand Noord en regio Noord Oost van ProRail. Gedurende deze periode zijn/waren wij 24/7 365 dagen per jaar bereikbaar en binnen 2 uur op locatie. Inmiddels staat de teller op 315 storingen.

Naast de genoemde storingen hebben wij ook een groot aantal inspecties uitgevoerd naar de huidige stand van zaken met betrekking tot de perrons. Op basis van deze inspecties zijn conform de raamovereenkomst nadere overeenkomsten gesloten om onderhoud aan deze perrons uit te voeren.