Grond-, Weg- en Waterbouw

In het kort

Onze kennis en kunde staat garant voor een gedegen en grondige aanpak van simpele en gecompliceerde GWW vraagstukken.

Van het bouwrijp maken van kavels tot het woonrijp opleveren van woonwijken. VEST Infra B.V. heeft alle tussen liggende disciplines in huis.

Onder andere:

  • Grondwerk
  • Beschoeiing
  • (Her)bestrating: (machinaal) aanbrengen van elementenverhardingen
  • Riolering