Rail infra

In het kort

Werken op en rond het spoor vraagt een specialistische aanpak. Niet alleen wat betreft de planning en logistiek vraagt dit meer van een aannemer, maar met name ook op het gebied van veiligheid en kwaliteit zijn de eisen hier doorgaans hoger.

Gezien onze ruime ervaring in dit soort projecten durven wij te zeggen dat wij hierin gespecialiseerd zijn.

Onder andere:

  • Perronbestrating
  • Perronkeerwanden
  • Perronouttilage
  • Schouwpaden

VEST Infra heeft jarenlange ervaring met rail gerelateerde projecten. Binnen VEST Infra is Railinfra een van de expertises. Naast het aanleggen en inrichten van de railinfra omgeving zijn we ook volledig geëquipeerd om het onderhoud te verzorgen. Of het gaat om dienstwegen, schouwpaden, vluchtroutes, talud-trappen, geluidsschermen, railinzetplaatsen, hekwerken & poorten, bij VEST Infra gaan de seinen op groen voor ieder railinfraproject.

Ook voor bestrating rond rail-gebonden gebouwen draaien we onze hand niet om, en dat geldt ook voor relais en hoogspanningskasten. Kortom, heeft u een railinfraproject, twijfel niet en bel of mail ons voor eerste gesprek.