Rail infra

In het kort

We zijn volledig bevoegd om rail-infraprojecten uit te voeren en onderhoud te verzorgen.

Onder andere:

  • Dienstwegen, schouwpaden en bestrating
  • Aanleg en onderhoud stationsomgeving
  • Montage en onderhoud hekwerken en poorten
  • Aanleg en onderhoud taludtrappen, vluchtroutes en geluidsschermen

VEST Infra heeft jarenlange ervaring met rail gerelateerde projecten. Binnen VEST Infra is Railinfra een van de expertises. Naast het aanleggen en inrichten van de railinfra omgeving zijn we ook volledig geƫquipeerd om het onderhoud te verzorgen. Of het gaat om dienstwegen, schouwpaden, vluchtroutes, talud-trappen, geluidsschermen, railinzetplaatsen, hekwerken & poorten, bij VEST Infra gaan de seinen op groen voor ieder railinfraproject.

Ook voor bestrating rond rail-gebonden gebouwen draaien we onze hand niet om, en dat geldt ook voor relais en hoogspanningskasten. Kortom, heeft u een railinfraproject, twijfel niet en bel of mail ons voor eerste gesprek.