Tanksaneringen

In het kort

Met het bezit van ‘Tanksanering HBO/diesel (BRL-K902/04)’ en ISO 9001 certificaat, kunt u ons inschakelen voor tanksaneringen.

Onder andere:

  • Saneren onder- en bovengrondse opslagtanks
  • Verwijderen leidingen en appendages
  • Regelen van tanksaneringscertificaat
  • Bodemonderzoek

U kunt VEST Infra inschakelen voor saneren en definitief buiten gebruik stellen van stationaire onder- en bovengrondse opslagtanks. Naast de tanks zelf, verwijderen we ook de bijbehorende leidingen en eventuele appendages. Voordat we met de tanksanering van een ondergrondse tank beginnen zullen we voor u een bodemonderzoek verrichten.

Voor een bovengrondse tank is dat niet verplicht maar kan wel geëist worden door het bevoegd gezag. Na het uitvoeren van de tanksanering krijgt u het tanksaneringscertificaat als officieel bewijs dat de tanksanering veilig voor mens en omgeving is uitgevoerd.