Vernieuwen station Eijsden

Project Description

Vernieuwen station Eijsden

Van eilandperron van station Eijsden waren de keerwanden en het tegelwerk in een slechte staat. In de nieuwe situatie zijn de keerwanden langs spoor 1 en 2 vervangen voor nieuwe keerwanden model 1980. Ook de gehele bestrating is vernieuwd, met hergebruik van geleide lijnen (hergebruik) en een nieuwe gevarenzonemarkering conform vigerende regelgeving. De perronoutillage is na aanpassing teruggeplaatst en er is een nieuw ABRI en nieuw hekwerk aagebracht. De aanwezige hellingbaan is aangepast en voldoet weer aan de vigerende regelgeving.

Project Details